Connect with us

Poradniki

Na czym polega terapia behawioralna?

terapia

Podjęcie się wejścia w terapię jest wyrazem troski o stan swojego zdrowia psychicznego oraz chęci rozwoju osobistego. Czas spędzony na sesjach z psychoterapeutą ma za zadanie wypracować w kliencie umiejętność rozpoznawania swoich emocji i odczuć oraz zdolności radzenia sobie z trudnymi przeżyciami wewnętrznymi.

Terapia behawioralna w Warszawie – założenia

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym opiera się na przepracowywaniu obecnych trudności, których doświadcza klient. Praca na „tu i teraz” ma za zadanie wspomóc osobę, która jest w objęta oddziaływaniami terapeutycznymi, w jak najlepszym funkcjonowaniu na wszystkich polach swojej aktywności. Dzięki współpracy z psychoterapeutą klient pogłębia swoją wiedzę o występujących u niego nieprzystosowawczych myślach i reakcjach na sytuacje problematyczne.

Spotkania z psychoterapeutą odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu, a czas ich trwania oscyluje wokół 40 do 50 minut. Oddziaływania terapeutyczne stosowane są przez okres około 6 tygodni. Niejednokrotnie klient proszony jest o przygotowanie na następne spotkanie „pracy domowej”, przeprowadzenia i zapisania samoobserwacji w sytuacjach życia codziennego, które są później omawiane ze specjalistą.

Terapia behawioralna w Warszawie – praca z pacjentem

Terapia poznawczo-behawioralna zakłada, iż każda jednostka doświadczająca bodźca zewnętrznego, z którego występowaniem wiążą się określone emocje i interpretacja go w swój własny, indywidualny sposób, który niekiedy może powodować wyjątkowe cierpienie i prowadzić do wykształcenia się zaburzeń i chorób psychicznych. Wraz z niejednokrotnie wadliwym nadawaniem znaczenia napotkanym sytuacjom, u każdej osoby pojawiają się określone reakcje fizjologiczne.

Przykładem, który odzwierciedla taki stan rzeczy może być pacjent po przebytym zawale, który wchodząc na 4. piętro dostaje zadyszki (sytuacja), która wzbudza w nim niepokój i lęk (związany z doświadczeniem choroby), pobudzając określoną interpretację („Znowu mam zawał!”) i reakcje fizjologiczne (pocące się w konsekwencji dłonie, tachykardia, uczucie ucisku w klatce piersiowej i kołatania serca). W takim przypadku psychoterapeuta w nurcie poznawczo-behawioralnym będzie pracował z klientem nad zmianą interpretacji wydarzenia („To normalne, że po wejściu na 4. piętro człowiek może czuć się zmęczony. Nie świadczy to od razu o zawale serca”). Dzięki temu dojdzie do zniwelowania reakcji emocjonalnej w postaci lęku oraz objawów fizjologicznych.

Terapia behawioralna w Warszawie – dla kogo?

Terapia behawioralna osiąga bardzo dobre efekty w leczeniu takich chorób i zaburzeń psychicznych jak:

  • ataki paniki,
  • zaburzenia lękowe,
  • depresja,
  • zespół stresu pourazowego (PTSD, post-traumatic disorder),
  • zespół lęku uogólnionego (GAD, generalized anxiety disorder),
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD, obsessive-compulsive disorder),
  • fobie,
  • zaburzenia odżywiania takie jak anoreksja, bulimia, ortoreksja,
  • depresja poporodowa.

W schizofrenii oraz w chorobie afektywno-dwubiegunowej najważniejszym zadaniem na linii klient – psychoterapeuta jest wypracowanie umiejętności samoobserwacji osoby chorującej tak, by nauczyć się rozpoznawać pierwsze objawy, które mogą świadczyć o nawrocie epizodu chorobowego. Dzięki temu szybko i skutecznie można uzyskać pomoc, nie pozwalając, by nawrót choroby pozostał bez nadzoru specjalistów.

Podobne wpisy

Copyright © zdrajca-film.pl