Connect with us

Poradniki

Dlaczego warto dbać o środowisko?

natura

O postępujących zmianach klimatycznych wie już chyba każdy człowiek w krajach najwyżej rozwiniętych, a pomimo tego degradacja środowiska naturalnego ciągle postępuje. Dlaczego warto dbać o środowisko nie powinno być więc pytaniem, nad którym trzeba się długo zastanawiać, żeby znaleźć odpowiedź. Powodów, dla których ludzie nie powinni szkodzić naturalnemu otoczeniu jest wystarczająco wiele.

Powody degradacji środowiska naturalnego

Za najważniejszy powód degradujący środowisko naturalne uznaje się wydobycie i spalanie paliw kopalnych oraz produkcja i niedostateczna utylizacja plastiku. Wzrastająca produkcja i użytkowanie samochodów, ogromny rozwój taniego transportu lotniczego, elektrownie spalające węgiel kamienny i brunatny, ropę oraz gaz generują do środowiska ogromne ilości dwutlenku węgla, a także związków siarki. Plastik natomiast stał się wizytówką i plagą współczesnego świata, a odpady nie tylko zalegają na śmietnikach, lecz przede wszystkim w lasach, na poboczach dróg, ale również w zbiornikach wodnych, skąd trafiają do oceanu, rozkładając się i tworząc truciznę zwaną mikro plastikiem.

Oprócz tego ciągle postępuje wycinka lasów, w tym tropikalnych lasów deszczowych. W miejscu dzikich dżungli powstają pola uprawne albo przemysłowe plantacje palmy oleistej. Zawężane są albo całkowicie niszczone siedliska zwierzęce, co obok kłusownictwa jest główną przyczyną wymierania gatunków. Dlaczego należy dbać o środowisko naturalne? A chociażby dla ochrony dzikiej przyrody.

Ogromne znaczenie dla pytania o to, dlaczego warto dbać o środowisko ma wzrost populacji ludzi na planecie. Jednocześnie z tym wzrasta bowiem zapotrzebowanie na żywność, podnosi się populacja zwierząt hodowlanych, a niewystarczająco szybko rośnie świadomość ekologiczna. Tymczasem to właśnie wiedza o zagrożeniach płynących z rozwoju cywilizacyjnego staje się głównym czynnikiem wspomagającym ochronę środowiska naturalnego.

Sposoby na poprawę relacji ze środowiskiem naturalnym

Dlaczego warto dbać o środowisko? Zanieczyszczone powietrze, a szczególnie w miastach, staje się przyczyną zwiększonej zachorowalności na choroby cywilizacyjne, w tym choroby górnych dróg oddechowych. Sposobem na poprawę jakości powietrza w miastach jest więc ograniczenie ilości spalin samochodowych przy jednoczesnym dużym udziale zieleni na ich obszarze. Warto sprzeciwiać się tzw. betonozie oraz częściej korzystać z usług komunikacji miejskiej albo używać takich środków transportu jak rower.

Świadome zakupy także przyczyniają się do poprawy jakości środowiska. Kupować należy produkty wielokrotnego użytku, a nie jednorazowe i najlepiej firm, które oferują produkty ekologiczne, np. https://greenstrap.eu/ albo pochodzące z recyklingu. Każdy towar wykonany z surowców wtórnych ogranicza wydobycie paliw kopalnych i wycinkę lasów.

Do ochrony środowiska naturalnego przyczyniają się również inwestycje w odnawialne źródła energii i to zarówno w skali przemysłowej, jak i jednostkowej. Małe prywatne mikro elektrownie fotowoltaiczne, a do tego działające w tandemach z systemami grzewczymi w rodzaju pompa ciepła, znacząco ograniczają emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń do atmosfery.

Segregacja oraz recykling odpadów ma bardzo duży wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Warto porządnie segregować odpady, ponieważ to zwiększa odzysk surowców mogących zostać wykorzystanych do ponownego użycia. Odpady niesegregowane zalegają dziesiątki lat, a często płoną na wysypiskach dzikich albo niedostatecznie nadzorowanych, emitując do atmosfery mnóstwo szkodliwych związków.

Warto także oszczędnie gospodarować wodą. Ta nie bierze się znikąd, ale jest pobierana ze złóż podziemnych, które ulegają wyczerpywaniu. Ostatnie problemy z brakiem opadów oraz występowaniem suszy wskazują na niedostateczne uzupełnianie podziemnych złóż i ludziom może wkrótce zabraknąć wody.

Dlaczego warto dbać o środowisko naturalne? Aby móc oddychać świeżym powietrzem i być zdrowszym. Aby móc podziwiać piękno i różnorodność natury. Aby mogły cieszyć się życiem na Ziemi przyszłe pokolenia.

Podobne wpisy

Copyright © zdrajca-film.pl